Biodata Ibnu Miskawaih, Cendekiawan Muslim Ahli Kedokteran

Biodata Ibnu Miskawaih, Cendekiawan Muslim Ahli Kedokteran

Hai sobat biodata, kali ini kami akan bagikan biodata Ibnu Miskawaih seorang cendekiawan muslim ahli kedokteran. Penasaran ingin tahu tentang seorang cendekiawan muslim ahli kedokteran, simak penjelasannya berikut ini.

Biodata Ibnu Miskawaih :

Lahir : 330 H /932 M Ray, Ziyarid Iran

Wafat : 421 H /1030M Isfahan, Kakuyid Iran

Etnis : Persia

Zaman : Zaman Kejayaan Islam

Wilayah aktif : Iran

Minat utama : Sejarah, Teologi, Ilmu Keodkteran, Filsafat Akhlak

Karya yang terkenal : Tadhib al-akhlaq, Al-Fawz al-Asghar, Tajarib al-umam

 

Ibnu Miskawaih (Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawaih) adalah seorang Ilmuwan Iran, cendekiawan Muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak.

Ibnu Miskawaih lahir di Iran pada tahun 330 H/932 M. Ibnu Miskawaih melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abassiyyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 654 H /750-1258 M.

Ibnu Miskawaih lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, maupun agama. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah.

Bahkan pada masa dinasti Buwaihi, Ibnu Miskawaih diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Dulu sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawaih adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada bintang-bintang.

Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih

Gayanya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis membuat pemikirannnya sangat berpengaruh. Terkadang Ibnu Miskawaih hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya, terkadang dia hanya menyediakan ulasan praktis tentang tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi.

Baca Juga :  Biodata Friedrich Bergius Penemu Proses Pengolahan Batu Bara

Konsep tentang Tuhan

Bagi Ibnu Miskawaih, Tuhan ialah Zat yang jelas atau tidak jelas, jelas karena Tuhan adalah yang haq (benar), sedang tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkap keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala kebendaan yang menutupinya.

Tentu saja ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas. Menurutnya, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif, yaitu tanpa perantara sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tak berubah.

Konsep tentang Akhlak

Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawaih dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak (karakter/watak).

Menurutnya watak itu ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakekatnya tidak alami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing, namun sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran.

Konsep tentang Manusia

Pemikiran Ibnu Miskawaih tentang manusia tidak jauh berbeda dengan para filosof lain. Menurutnya di dalam diri manusia terdapat tiga daya, yakni daya nafsu (al-nafs al-bahimiyyat) sebagai daya paling rendah, daya berani (al-nafs al-sabu’iyyat sebagai daya pertengahan, dan daya berpikir (al-nafs al-nathiqah)sebagai daya tertinggi.

Ibnu Miskawaih sering menggabungkan aspek-aspek Plato, Aristoteles, Phytagoras, Galen, dan pemikir lain yang telah dipengaruhi filosofi Yunani. Namun ini bukanlah suatu penjarahan budaya,melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting.

Karya Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih telah menyusun kitab Tahdzibul achlaq wa tathhirul a’raaq. Kemudian karyanya yang lain adalah Tartib as Sa’adah, buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga Al Musthafa (syair pilihan), Jawidan Khirad (kumpulan ungkapan bijak), As Syaribah (tentang minuman).

Baca Juga :  Biodata Charles Richter Penemu Skala Richter Gempa Bumi

Dalam bidang sejarah, karyanya Tajarib Al-Umam (pengalaman bangsa-bangsa) menjadi acuan sejarah dunia hingga tahun 369 H. Karya-karya Ibnu Miskawaih dalam bidang etika dinilai jauh lebih penting daripada karya-karyanya dalam bidang metafisika.

Bukunya Taharat Al A’raq (Purity of Desposition), yang lebih dikenal dengan nama Tahdhib Al Akhlaq ( Cultivation of Morals), menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis.

Wafat

Ahmad Ibn Muhammad Miskawaih Razi meninggal tahun 421 H/1030 M.

Penutup

Itulah tadi biodata Ibnu Miskawaih seorang cendekiawan muslim ahli kedokteran. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi sobat biodata sekalian.

sumber : Wikipedia